ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการพัฒนาการสอนวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ด้วยการทำบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลของนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์การอาหาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการพัฒนาการสอนวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ด้วยการทำบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลของนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์การอาหาร
นักวิจัย : วรรัตน์ ขยันการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรัตน์ ขยันการ . (2554). ผลการพัฒนาการสอนวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ด้วยการทำบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลของนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์การอาหาร.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วรรัตน์ ขยันการ . 2554. "ผลการพัฒนาการสอนวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ด้วยการทำบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลของนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์การอาหาร".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วรรัตน์ ขยันการ . "ผลการพัฒนาการสอนวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ด้วยการทำบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลของนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์การอาหาร."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
วรรัตน์ ขยันการ . ผลการพัฒนาการสอนวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ด้วยการทำบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลของนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์การอาหาร. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.