ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านเส้นทาง R3a

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านเส้นทาง R3a
นักวิจัย : ศรชัย มุ่งไธสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรชัย มุ่งไธสง . (2552). การพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านเส้นทาง R3a.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศรชัย มุ่งไธสง . 2552. "การพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านเส้นทาง R3a".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศรชัย มุ่งไธสง . "การพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านเส้นทาง R3a."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ศรชัย มุ่งไธสง . การพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านเส้นทาง R3a. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.