ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความเข้าใจในการเรียนสถิติเบื้องต้นโดยใช้การทบทวนบทเรียนควบคู่กับการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิชาการวิจัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความเข้าใจในการเรียนสถิติเบื้องต้นโดยใช้การทบทวนบทเรียนควบคู่กับการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิชาการวิจัย
นักวิจัย : อัญชณา อุประกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชณา อุประกูล . (2554). การพัฒนาความเข้าใจในการเรียนสถิติเบื้องต้นโดยใช้การทบทวนบทเรียนควบคู่กับการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิชาการวิจัย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อัญชณา อุประกูล . 2554. "การพัฒนาความเข้าใจในการเรียนสถิติเบื้องต้นโดยใช้การทบทวนบทเรียนควบคู่กับการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิชาการวิจัย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อัญชณา อุประกูล . "การพัฒนาความเข้าใจในการเรียนสถิติเบื้องต้นโดยใช้การทบทวนบทเรียนควบคู่กับการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิชาการวิจัย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
อัญชณา อุประกูล . การพัฒนาความเข้าใจในการเรียนสถิติเบื้องต้นโดยใช้การทบทวนบทเรียนควบคู่กับการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิชาการวิจัย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.