ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แอนิเมชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาอุตุนิยมวิทยาทั่วไปของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แอนิเมชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาอุตุนิยมวิทยาทั่วไปของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัย : ฟ้ารุ่ง สุรินา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฟ้ารุ่ง สุรินา . (2553). การใช้แอนิเมชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาอุตุนิยมวิทยาทั่วไปของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฟ้ารุ่ง สุรินา . 2553. "การใช้แอนิเมชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาอุตุนิยมวิทยาทั่วไปของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฟ้ารุ่ง สุรินา . "การใช้แอนิเมชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาอุตุนิยมวิทยาทั่วไปของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ฟ้ารุ่ง สุรินา . การใช้แอนิเมชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาอุตุนิยมวิทยาทั่วไปของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.