ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สถานการณ์จริงจากสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องอุปสงค์และอุปทาน ของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สถานการณ์จริงจากสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องอุปสงค์และอุปทาน ของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัย : ปวีณา ลี้ตระกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปวีณา ลี้ตระกูล . (2553). การใช้สถานการณ์จริงจากสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องอุปสงค์และอุปทาน ของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปวีณา ลี้ตระกูล . 2553. "การใช้สถานการณ์จริงจากสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องอุปสงค์และอุปทาน ของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปวีณา ลี้ตระกูล . "การใช้สถานการณ์จริงจากสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องอุปสงค์และอุปทาน ของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ปวีณา ลี้ตระกูล . การใช้สถานการณ์จริงจากสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องอุปสงค์และอุปทาน ของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.