ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย สำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย สำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
นักวิจัย : บุญทิวา สิริชยานุกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญทิวา สิริชยานุกุล . (2553). การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย สำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญทิวา สิริชยานุกุล . 2553. "การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย สำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญทิวา สิริชยานุกุล . "การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย สำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
บุญทิวา สิริชยานุกุล . การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย สำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.