ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคสื่อมัลติมีเดียสอนทักษะการถ่ายภาพเพื่อแก้ปัญหาการเรียนในวิชาหลักการถ่ายภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคสื่อมัลติมีเดียสอนทักษะการถ่ายภาพเพื่อแก้ปัญหาการเรียนในวิชาหลักการถ่ายภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
นักวิจัย : ประทัย พิริยะสุรวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประทัย พิริยะสุรวงศ์ . (2553). การใช้เทคนิคสื่อมัลติมีเดียสอนทักษะการถ่ายภาพเพื่อแก้ปัญหาการเรียนในวิชาหลักการถ่ายภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประทัย พิริยะสุรวงศ์ . 2553. "การใช้เทคนิคสื่อมัลติมีเดียสอนทักษะการถ่ายภาพเพื่อแก้ปัญหาการเรียนในวิชาหลักการถ่ายภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประทัย พิริยะสุรวงศ์ . "การใช้เทคนิคสื่อมัลติมีเดียสอนทักษะการถ่ายภาพเพื่อแก้ปัญหาการเรียนในวิชาหลักการถ่ายภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ประทัย พิริยะสุรวงศ์ . การใช้เทคนิคสื่อมัลติมีเดียสอนทักษะการถ่ายภาพเพื่อแก้ปัญหาการเรียนในวิชาหลักการถ่ายภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.