ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้กิจกรรมกลุ่มแทนการสอบย่อยรายบุคคลที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกระบวนวิชาเคมีวิเคราะห์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้กิจกรรมกลุ่มแทนการสอบย่อยรายบุคคลที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกระบวนวิชาเคมีวิเคราะห์
นักวิจัย : ปิยพร ศรีสม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยพร ศรีสม . (2553). การใช้กิจกรรมกลุ่มแทนการสอบย่อยรายบุคคลที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกระบวนวิชาเคมีวิเคราะห์.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปิยพร ศรีสม . 2553. "การใช้กิจกรรมกลุ่มแทนการสอบย่อยรายบุคคลที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกระบวนวิชาเคมีวิเคราะห์".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปิยพร ศรีสม . "การใช้กิจกรรมกลุ่มแทนการสอบย่อยรายบุคคลที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกระบวนวิชาเคมีวิเคราะห์."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ปิยพร ศรีสม . การใช้กิจกรรมกลุ่มแทนการสอบย่อยรายบุคคลที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกระบวนวิชาเคมีวิเคราะห์. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.