ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้กระบวนการศึกษาชุมชนในการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้กระบวนการศึกษาชุมชนในการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิจัย : รณิดา ปิงเมือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รณิดา ปิงเมือง . (2553). การใช้กระบวนการศึกษาชุมชนในการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รณิดา ปิงเมือง . 2553. "การใช้กระบวนการศึกษาชุมชนในการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รณิดา ปิงเมือง . "การใช้กระบวนการศึกษาชุมชนในการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
รณิดา ปิงเมือง . การใช้กระบวนการศึกษาชุมชนในการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.