ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ Problem-Based Learning : PBL และ Grooup Process เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเรียนรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์(BA 4201)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ Problem-Based Learning : PBL และ Grooup Process เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเรียนรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์(BA 4201)
นักวิจัย : กษิดิศ ใจผาวัง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กษิดิศ ใจผาวัง . (2553). การใช้ Problem-Based Learning : PBL และ Grooup Process เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเรียนรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์(BA 4201).
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กษิดิศ ใจผาวัง . 2553. "การใช้ Problem-Based Learning : PBL และ Grooup Process เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเรียนรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์(BA 4201)".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กษิดิศ ใจผาวัง . "การใช้ Problem-Based Learning : PBL และ Grooup Process เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเรียนรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์(BA 4201)."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
กษิดิศ ใจผาวัง . การใช้ Problem-Based Learning : PBL และ Grooup Process เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเรียนรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์(BA 4201). เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.