ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม (PA๔๓๐๑)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม (PA๔๓๐๑)
นักวิจัย : วราดวง สมณาศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราดวง สมณาศักดิ์ . (2553). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม (PA๔๓๐๑).
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วราดวง สมณาศักดิ์ . 2553. "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม (PA๔๓๐๑)".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วราดวง สมณาศักดิ์ . "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม (PA๔๓๐๑)."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
วราดวง สมณาศักดิ์ . การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม (PA๔๓๐๑). เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.