ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคงอยู่ของวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อในจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคงอยู่ของวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อในจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : ปรีดา จันทร์แจ่มศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีดา จันทร์แจ่มศรี . (2553). การคงอยู่ของวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อในจังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปรีดา จันทร์แจ่มศรี . 2553. "การคงอยู่ของวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อในจังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปรีดา จันทร์แจ่มศรี . "การคงอยู่ของวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อในจังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ปรีดา จันทร์แจ่มศรี . การคงอยู่ของวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อในจังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.