ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักศึกษาโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa Model)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักศึกษาโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa Model)
นักวิจัย : ไพโรจน์ ด้วงนคร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ ด้วงนคร . (2553). การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักศึกษาโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa Model).
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ไพโรจน์ ด้วงนคร . 2553. "การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักศึกษาโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa Model)".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ไพโรจน์ ด้วงนคร . "การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักศึกษาโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa Model)."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ไพโรจน์ ด้วงนคร . การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักศึกษาโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa Model). เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.