ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

"ขวัญ"พลังชีวิตของคนไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : "ขวัญ"พลังชีวิตของคนไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : วาสนา แสงสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วาสนา แสงสิทธิ์ . (2553). "ขวัญ"พลังชีวิตของคนไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วาสนา แสงสิทธิ์ . 2553. ""ขวัญ"พลังชีวิตของคนไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วาสนา แสงสิทธิ์ . ""ขวัญ"พลังชีวิตของคนไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
วาสนา แสงสิทธิ์ . "ขวัญ"พลังชีวิตของคนไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.