ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหารชุมชนในจังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหารชุมชนในจังหวัดลำปาง
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ จั่นวงษ์ , จรีรัตน์ สุวรรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ จั่นวงษ์ , จรีรัตน์ สุวรรณ์ . (2558). ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหารชุมชนในจังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วิไลลักษณ์ จั่นวงษ์ , จรีรัตน์ สุวรรณ์ . 2558. "ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหารชุมชนในจังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วิไลลักษณ์ จั่นวงษ์ , จรีรัตน์ สุวรรณ์ . "ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหารชุมชนในจังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
วิไลลักษณ์ จั่นวงษ์ , จรีรัตน์ สุวรรณ์ . ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหารชุมชนในจังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.