ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องอุณหพลศาสตร์พื้นฐานสำหรับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องอุณหพลศาสตร์พื้นฐานสำหรับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
นักวิจัย : อภิรักษ์ ชัยเสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิรักษ์ ชัยเสนา . (2557). การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องอุณหพลศาสตร์พื้นฐานสำหรับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อภิรักษ์ ชัยเสนา . 2557. "การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องอุณหพลศาสตร์พื้นฐานสำหรับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อภิรักษ์ ชัยเสนา . "การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องอุณหพลศาสตร์พื้นฐานสำหรับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
อภิรักษ์ ชัยเสนา . การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องอุณหพลศาสตร์พื้นฐานสำหรับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2557.