ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดฝึกทักษะที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ สมดุลของแรงในรายวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดฝึกทักษะที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ สมดุลของแรงในรายวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นักวิจัย : วีระ พันอินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระ พันอินทร์ . (2557). การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดฝึกทักษะที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ สมดุลของแรงในรายวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วีระ พันอินทร์ . 2557. "การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดฝึกทักษะที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ สมดุลของแรงในรายวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
วีระ พันอินทร์ . "การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดฝึกทักษะที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ สมดุลของแรงในรายวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
วีระ พันอินทร์ . การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดฝึกทักษะที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ สมดุลของแรงในรายวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2557.