ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดทดลองฝึกทักษะของนักศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ 2 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดทดลองฝึกทักษะของนักศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ 2 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
นักวิจัย : พิบูลย์ หม่องเชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิบูลย์ หม่องเชย . (2557). การสร้างชุดทดลองฝึกทักษะของนักศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ 2 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิบูลย์ หม่องเชย . 2557. "การสร้างชุดทดลองฝึกทักษะของนักศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ 2 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิบูลย์ หม่องเชย . "การสร้างชุดทดลองฝึกทักษะของนักศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ 2 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
พิบูลย์ หม่องเชย . การสร้างชุดทดลองฝึกทักษะของนักศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ 2 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2557.