ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ละมาย จันทะขาว , อภิศักดิ์ จักรบุตร , พิมผกา โพธิลังกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ละมาย จันทะขาว , อภิศักดิ์ จักรบุตร , พิมผกา โพธิลังกา . (2557). การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ละมาย จันทะขาว , อภิศักดิ์ จักรบุตร , พิมผกา โพธิลังกา . 2557. "การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ละมาย จันทะขาว , อภิศักดิ์ จักรบุตร , พิมผกา โพธิลังกา . "การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
ละมาย จันทะขาว , อภิศักดิ์ จักรบุตร , พิมผกา โพธิลังกา . การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2557.