ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตั้งและทดสอบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตั้งและทดสอบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว
นักวิจัย : ดลฤดี สุขใจ , พิบูลย์ หม่องเชย , ฉัตรชัย งามสม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลฤดี สุขใจ , พิบูลย์ หม่องเชย , ฉัตรชัย งามสม . (2557). การติดตั้งและทดสอบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ดลฤดี สุขใจ , พิบูลย์ หม่องเชย , ฉัตรชัย งามสม . 2557. "การติดตั้งและทดสอบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ดลฤดี สุขใจ , พิบูลย์ หม่องเชย , ฉัตรชัย งามสม . "การติดตั้งและทดสอบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
ดลฤดี สุขใจ , พิบูลย์ หม่องเชย , ฉัตรชัย งามสม . การติดตั้งและทดสอบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2557.