ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช และการย่อยสลายทางชีวภาพในดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช และการย่อยสลายทางชีวภาพในดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว , นงลักษณ์ สายเทพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว , นงลักษณ์ สายเทพ . (2557). การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช และการย่อยสลายทางชีวภาพในดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว , นงลักษณ์ สายเทพ . 2557. "การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช และการย่อยสลายทางชีวภาพในดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว , นงลักษณ์ สายเทพ . "การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช และการย่อยสลายทางชีวภาพในดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว , นงลักษณ์ สายเทพ . การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช และการย่อยสลายทางชีวภาพในดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2557.