ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง
นักวิจัย : เยาวเรศ ชูศิริ , พูนฉวี สมบัติศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวเรศ ชูศิริ , พูนฉวี สมบัติศิริ . (2558). การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เยาวเรศ ชูศิริ , พูนฉวี สมบัติศิริ . 2558. "การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เยาวเรศ ชูศิริ , พูนฉวี สมบัติศิริ . "การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
เยาวเรศ ชูศิริ , พูนฉวี สมบัติศิริ . การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.