ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้อบผ้าแบบลมร้อนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้อบผ้าแบบลมร้อนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : สำเริง นราแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำเริง นราแก้ว . (2558). การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้อบผ้าแบบลมร้อนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สำเริง นราแก้ว . 2558. "การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้อบผ้าแบบลมร้อนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สำเริง นราแก้ว . "การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้อบผ้าแบบลมร้อนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
สำเริง นราแก้ว . การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้อบผ้าแบบลมร้อนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.