ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสื่อการสอนภาษาล้านนาด้วยโปรแกรม E-book โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อการสอนภาษาล้านนาด้วยโปรแกรม E-book โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา
นักวิจัย : ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง . (2558). การพัฒนาสื่อการสอนภาษาล้านนาด้วยโปรแกรม E-book โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง . 2558. "การพัฒนาสื่อการสอนภาษาล้านนาด้วยโปรแกรม E-book โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง . "การพัฒนาสื่อการสอนภาษาล้านนาด้วยโปรแกรม E-book โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง . การพัฒนาสื่อการสอนภาษาล้านนาด้วยโปรแกรม E-book โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.