ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบยืม - คืนหนังสืออนไลน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบยืม - คืนหนังสืออนไลน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นักวิจัย : สมัย สีสวย , สมศักดิ์ ศรีสวการย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมัย สีสวย , สมศักดิ์ ศรีสวการย์ . (2558). ระบบยืม - คืนหนังสืออนไลน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สมัย สีสวย , สมศักดิ์ ศรีสวการย์ . 2558. "ระบบยืม - คืนหนังสืออนไลน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สมัย สีสวย , สมศักดิ์ ศรีสวการย์ . "ระบบยืม - คืนหนังสืออนไลน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
สมัย สีสวย , สมศักดิ์ ศรีสวการย์ . ระบบยืม - คืนหนังสืออนไลน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.