ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
นักวิจัย : อนุกิจ เสาร์แก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุกิจ เสาร์แก้ว . (2558). ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อนุกิจ เสาร์แก้ว . 2558. "ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อนุกิจ เสาร์แก้ว . "ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
อนุกิจ เสาร์แก้ว . ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.