ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการเป็นปุ๋ยจากของเหลือทิ้งกระเทียม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการเป็นปุ๋ยจากของเหลือทิ้งกระเทียม
นักวิจัย : หฤทัย ไทยสุชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
หฤทัย ไทยสุชาติ . (2558). ประสิทธิภาพการเป็นปุ๋ยจากของเหลือทิ้งกระเทียม.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
หฤทัย ไทยสุชาติ . 2558. "ประสิทธิภาพการเป็นปุ๋ยจากของเหลือทิ้งกระเทียม".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
หฤทัย ไทยสุชาติ . "ประสิทธิภาพการเป็นปุ๋ยจากของเหลือทิ้งกระเทียม."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
หฤทัย ไทยสุชาติ . ประสิทธิภาพการเป็นปุ๋ยจากของเหลือทิ้งกระเทียม. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.