ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามตรวจสอบปริมาณในโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศในจังหวัดลำปางโดยการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามตรวจสอบปริมาณในโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศในจังหวัดลำปางโดยการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ
นักวิจัย : โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข . (2558). การติดตามตรวจสอบปริมาณในโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศในจังหวัดลำปางโดยการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข . 2558. "การติดตามตรวจสอบปริมาณในโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศในจังหวัดลำปางโดยการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข . "การติดตามตรวจสอบปริมาณในโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศในจังหวัดลำปางโดยการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข . การติดตามตรวจสอบปริมาณในโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศในจังหวัดลำปางโดยการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.