ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากฟางข้าวผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากฟางข้าวผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด
นักวิจัย : พิภพ นราแก้ว , สำเริง นราแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิภพ นราแก้ว , สำเริง นราแก้ว . (2558). ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากฟางข้าวผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิภพ นราแก้ว , สำเริง นราแก้ว . 2558. "ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากฟางข้าวผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิภพ นราแก้ว , สำเริง นราแก้ว . "ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากฟางข้าวผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
พิภพ นราแก้ว , สำเริง นราแก้ว . ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากฟางข้าวผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.