ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : จำลอง คำบุญชู , เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , อภิรักษ์ ชัยเสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จำลอง คำบุญชู , เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , อภิรักษ์ ชัยเสนา . (2556). ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จำลอง คำบุญชู , เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , อภิรักษ์ ชัยเสนา . 2556. "ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จำลอง คำบุญชู , เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , อภิรักษ์ ชัยเสนา . "ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2556. Print.
จำลอง คำบุญชู , เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , อภิรักษ์ ชัยเสนา . ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2556.