ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , พิรภพ จันทร์แสนตอ , บัณฑิต บุษบา , พิมาย วงค์ทา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , พิรภพ จันทร์แสนตอ , บัณฑิต บุษบา , พิมาย วงค์ทา . (2556). การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , พิรภพ จันทร์แสนตอ , บัณฑิต บุษบา , พิมาย วงค์ทา . 2556. "การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , พิรภพ จันทร์แสนตอ , บัณฑิต บุษบา , พิมาย วงค์ทา . "การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2556. Print.
สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , พิรภพ จันทร์แสนตอ , บัณฑิต บุษบา , พิมาย วงค์ทา . การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2556.