ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านฐานข้อมูลสุขภาพที่พัฒนาสำหรับชุมชนหนึ่ง ไปใช้อีกชุมชนหนึ่ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านฐานข้อมูลสุขภาพที่พัฒนาสำหรับชุมชนหนึ่ง ไปใช้อีกชุมชนหนึ่ง
นักวิจัย : ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ , ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง , อนุกิจ เสาร์แก้ว , ปกรณ์ สันตกิจ , พงษ์พร พันธ์เพ็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ , ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง , อนุกิจ เสาร์แก้ว , ปกรณ์ สันตกิจ , พงษ์พร พันธ์เพ็ง . (2556). การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านฐานข้อมูลสุขภาพที่พัฒนาสำหรับชุมชนหนึ่ง ไปใช้อีกชุมชนหนึ่ง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ , ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง , อนุกิจ เสาร์แก้ว , ปกรณ์ สันตกิจ , พงษ์พร พันธ์เพ็ง . 2556. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านฐานข้อมูลสุขภาพที่พัฒนาสำหรับชุมชนหนึ่ง ไปใช้อีกชุมชนหนึ่ง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ , ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง , อนุกิจ เสาร์แก้ว , ปกรณ์ สันตกิจ , พงษ์พร พันธ์เพ็ง . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านฐานข้อมูลสุขภาพที่พัฒนาสำหรับชุมชนหนึ่ง ไปใช้อีกชุมชนหนึ่ง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2556. Print.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ , ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง , อนุกิจ เสาร์แก้ว , ปกรณ์ สันตกิจ , พงษ์พร พันธ์เพ็ง . การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านฐานข้อมูลสุขภาพที่พัฒนาสำหรับชุมชนหนึ่ง ไปใช้อีกชุมชนหนึ่ง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2556.