ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกโคลนของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกในลำปาง (1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกโคลนของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกในลำปาง (1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)
นักวิจัย : ประพันธ์ ปัญญาบาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประพันธ์ ปัญญาบาล . (2555). การคัดเลือกโคลนของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกในลำปาง (1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ).
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ประพันธ์ ปัญญาบาล . 2555. "การคัดเลือกโคลนของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกในลำปาง (1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ประพันธ์ ปัญญาบาล . "การคัดเลือกโคลนของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกในลำปาง (1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
ประพันธ์ ปัญญาบาล . การคัดเลือกโคลนของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกในลำปาง (1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ). ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.