ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบมัคคุเทศก์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถม้าในจังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบมัคคุเทศก์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถม้าในจังหวัดลำปาง
นักวิจัย : เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ , อนุกิจ เสาร์แก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ , อนุกิจ เสาร์แก้ว . (2555). ระบบมัคคุเทศก์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถม้าในจังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ , อนุกิจ เสาร์แก้ว . 2555. "ระบบมัคคุเทศก์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถม้าในจังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ , อนุกิจ เสาร์แก้ว . "ระบบมัคคุเทศก์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถม้าในจังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ , อนุกิจ เสาร์แก้ว . ระบบมัคคุเทศก์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถม้าในจังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.