ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
นักวิจัย : ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง . (2555). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง . 2555. "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง . "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง . การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.