ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบฐานข้อมูลพัสดุ - ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา : ตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบฐานข้อมูลพัสดุ - ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา : ตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ , วีรศักดิ์ ฟองเงิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ , วีรศักดิ์ ฟองเงิน . (2555). ระบบฐานข้อมูลพัสดุ - ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา : ตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ , วีรศักดิ์ ฟองเงิน . 2555. "ระบบฐานข้อมูลพัสดุ - ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา : ตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ , วีรศักดิ์ ฟองเงิน . "ระบบฐานข้อมูลพัสดุ - ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา : ตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ , วีรศักดิ์ ฟองเงิน . ระบบฐานข้อมูลพัสดุ - ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา : ตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.