ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบไฟฟ้าและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบไฟฟ้าและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร
นักวิจัย : ดลฤดี สุขใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลฤดี สุขใจ . (2555). การออกแบบไฟฟ้าและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ดลฤดี สุขใจ . 2555. "การออกแบบไฟฟ้าและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ดลฤดี สุขใจ . "การออกแบบไฟฟ้าและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
ดลฤดี สุขใจ . การออกแบบไฟฟ้าและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.