ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารสกัดจากดีปลีต่อเชื้อรา Penicilium digitatum สาเหตุโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มพันธุ์สายน้ำผึง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารสกัดจากดีปลีต่อเชื้อรา Penicilium digitatum สาเหตุโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มพันธุ์สายน้ำผึง
นักวิจัย : อังคณา เชื้อเจ็ดตน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . (2555). ผลของสารสกัดจากดีปลีต่อเชื้อรา Penicilium digitatum สาเหตุโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มพันธุ์สายน้ำผึง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . 2555. "ผลของสารสกัดจากดีปลีต่อเชื้อรา Penicilium digitatum สาเหตุโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มพันธุ์สายน้ำผึง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . "ผลของสารสกัดจากดีปลีต่อเชื้อรา Penicilium digitatum สาเหตุโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มพันธุ์สายน้ำผึง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . ผลของสารสกัดจากดีปลีต่อเชื้อรา Penicilium digitatum สาเหตุโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มพันธุ์สายน้ำผึง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.