ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความผันแปรและแนวโน้มของปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์เหนือพื้นที่ประเทศไทยจากการสำรวจโดยเครื่องมือ SCIAMACHY บนดาวเทียม Envisat ในช่วง 10 ปี และความสอดคล้องกับการเผาไหม้ของมวลชีวภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความผันแปรและแนวโน้มของปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์เหนือพื้นที่ประเทศไทยจากการสำรวจโดยเครื่องมือ SCIAMACHY บนดาวเทียม Envisat ในช่วง 10 ปี และความสอดคล้องกับการเผาไหม้ของมวลชีวภาพ
นักวิจัย : ถิรนันท์ สอนแก้ว , ดลฤดี สุขใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ถิรนันท์ สอนแก้ว , ดลฤดี สุขใจ . (2555). ความผันแปรและแนวโน้มของปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์เหนือพื้นที่ประเทศไทยจากการสำรวจโดยเครื่องมือ SCIAMACHY บนดาวเทียม Envisat ในช่วง 10 ปี และความสอดคล้องกับการเผาไหม้ของมวลชีวภาพ.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ถิรนันท์ สอนแก้ว , ดลฤดี สุขใจ . 2555. "ความผันแปรและแนวโน้มของปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์เหนือพื้นที่ประเทศไทยจากการสำรวจโดยเครื่องมือ SCIAMACHY บนดาวเทียม Envisat ในช่วง 10 ปี และความสอดคล้องกับการเผาไหม้ของมวลชีวภาพ".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ถิรนันท์ สอนแก้ว , ดลฤดี สุขใจ . "ความผันแปรและแนวโน้มของปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์เหนือพื้นที่ประเทศไทยจากการสำรวจโดยเครื่องมือ SCIAMACHY บนดาวเทียม Envisat ในช่วง 10 ปี และความสอดคล้องกับการเผาไหม้ของมวลชีวภาพ."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
ถิรนันท์ สอนแก้ว , ดลฤดี สุขใจ . ความผันแปรและแนวโน้มของปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์เหนือพื้นที่ประเทศไทยจากการสำรวจโดยเครื่องมือ SCIAMACHY บนดาวเทียม Envisat ในช่วง 10 ปี และความสอดคล้องกับการเผาไหม้ของมวลชีวภาพ. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.