ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนำไปสู่ การจัดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนำไปสู่ การจัดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง
นักวิจัย : พิมผกา โพธิลังกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมผกา โพธิลังกา . (2555). ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนำไปสู่ การจัดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิมผกา โพธิลังกา . 2555. "ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนำไปสู่ การจัดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิมผกา โพธิลังกา . "ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนำไปสู่ การจัดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
พิมผกา โพธิลังกา . ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนำไปสู่ การจัดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.