ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
นักวิจัย : จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , ชไมพร สืบสุโท , พิทูรย์ กาญจนพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , ชไมพร สืบสุโท , พิทูรย์ กาญจนพันธ์ . (2554). การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , ชไมพร สืบสุโท , พิทูรย์ กาญจนพันธ์ . 2554. "การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , ชไมพร สืบสุโท , พิทูรย์ กาญจนพันธ์ . "การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , ชไมพร สืบสุโท , พิทูรย์ กาญจนพันธ์ . การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.