ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มชุมชนทางจุลชีววิทยา เขตอำเภอเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มชุมชนทางจุลชีววิทยา เขตอำเภอเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : อังคณา เชื้อเจ็ดตน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . (2554). การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มชุมชนทางจุลชีววิทยา เขตอำเภอเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . 2554. "การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มชุมชนทางจุลชีววิทยา เขตอำเภอเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . "การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มชุมชนทางจุลชีววิทยา เขตอำเภอเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มชุมชนทางจุลชีววิทยา เขตอำเภอเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.