ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะและหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะและหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : เยาวเรศ ชูศิริ , พิมผกา โพธิลังกา , ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวเรศ ชูศิริ , พิมผกา โพธิลังกา , ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ . (2554). การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะและหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เยาวเรศ ชูศิริ , พิมผกา โพธิลังกา , ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ . 2554. "การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะและหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เยาวเรศ ชูศิริ , พิมผกา โพธิลังกา , ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ . "การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะและหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
เยาวเรศ ชูศิริ , พิมผกา โพธิลังกา , ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ . การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะและหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.