ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ธรรมะในพุทธศาสนา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ธรรมะในพุทธศาสนา
นักวิจัย : เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ . (2554). การปพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ธรรมะในพุทธศาสนา.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ . 2554. "การปพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ธรรมะในพุทธศาสนา".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ . "การปพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ธรรมะในพุทธศาสนา."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ . การปพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ธรรมะในพุทธศาสนา. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.