ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ตกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ตกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดลำปาง
นักวิจัย : เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ , อนุกิจ เสาร์แก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ , อนุกิจ เสาร์แก้ว . (2554). การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ตกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ , อนุกิจ เสาร์แก้ว . 2554. "การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ตกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ , อนุกิจ เสาร์แก้ว . "การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ตกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ , อนุกิจ เสาร์แก้ว . การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ตกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.