ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกับความร้อนสำหรับวัสดุท้องถิ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกับความร้อนสำหรับวัสดุท้องถิ่น
นักวิจัย : พิบูลย์ หม่องเชย , ดลฤดี สุขใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิบูลย์ หม่องเชย , ดลฤดี สุขใจ . (2554). การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกับความร้อนสำหรับวัสดุท้องถิ่น.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิบูลย์ หม่องเชย , ดลฤดี สุขใจ . 2554. "การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกับความร้อนสำหรับวัสดุท้องถิ่น".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิบูลย์ หม่องเชย , ดลฤดี สุขใจ . "การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกับความร้อนสำหรับวัสดุท้องถิ่น."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
พิบูลย์ หม่องเชย , ดลฤดี สุขใจ . การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกับความร้อนสำหรับวัสดุท้องถิ่น. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.