ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแอลคาไลเมม เบรนแลกเปลี่ยนไอออนแบบไร้แพลตินัมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรงสำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแอลคาไลเมม เบรนแลกเปลี่ยนไอออนแบบไร้แพลตินัมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรงสำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
นักวิจัย : อภิรักษ์ ชัยเสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :
อภิรักษ์ ชัยเสนา . (2554). การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแอลคาไลเมม เบรนแลกเปลี่ยนไอออนแบบไร้แพลตินัมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรงสำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อภิรักษ์ ชัยเสนา . 2554. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแอลคาไลเมม เบรนแลกเปลี่ยนไอออนแบบไร้แพลตินัมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรงสำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อภิรักษ์ ชัยเสนา . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแอลคาไลเมม เบรนแลกเปลี่ยนไอออนแบบไร้แพลตินัมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรงสำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
อภิรักษ์ ชัยเสนา . การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแอลคาไลเมม เบรนแลกเปลี่ยนไอออนแบบไร้แพลตินัมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรงสำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.