ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
นักวิจัย : บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย , ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย , ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ . (2554). กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย , ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ . 2554. "กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย , ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ . "กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย , ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ . กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.