ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสนับสนุนผุ้จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางภายใต้โครงการ ABC-PUS / MAG

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสนับสนุนผุ้จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางภายใต้โครงการ ABC-PUS / MAG
นักวิจัย : สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ . (2553). การสนับสนุนผุ้จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางภายใต้โครงการ ABC-PUS / MAG.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ . 2553. "การสนับสนุนผุ้จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางภายใต้โครงการ ABC-PUS / MAG".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ . "การสนับสนุนผุ้จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางภายใต้โครงการ ABC-PUS / MAG."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2553. Print.
สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ . การสนับสนุนผุ้จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางภายใต้โครงการ ABC-PUS / MAG. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2553.