ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : พิบูลย์ หม่องเชย , ดลฤดี งามสม , ไกรสร คำมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิบูลย์ หม่องเชย , ดลฤดี งามสม , ไกรสร คำมา . (2553). การศึกษาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิบูลย์ หม่องเชย , ดลฤดี งามสม , ไกรสร คำมา . 2553. "การศึกษาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิบูลย์ หม่องเชย , ดลฤดี งามสม , ไกรสร คำมา . "การศึกษาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2553. Print.
พิบูลย์ หม่องเชย , ดลฤดี งามสม , ไกรสร คำมา . การศึกษาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2553.